Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Потій Ванда Зіновіївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: Професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

Здобула вищу освіту у Київському інституті народного господарства імені Д.С. Коротченка (в теперішній час – КНЕУ імені Вадима Гетьмана) у 1965 році за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Відомості про захист дисертацій:

- Рік захисту  1980

- Тема дисертаційного дослідження: «Совершенствование балансовой увязки национального  дохода  с финансовыми ресурсами (на примере  разработки перспективных планов экономического и социального развития народного хозяйства союзной республики»

- Дисертацію захистила на засіданні Ради при Науково-дослідному економічному інституті Держплана УРСР, диплом ЭК №009272.

Спеціальність за якою захищено дисертацію:

080005,    экономика,организация управления и планирования народного хозяйства

Відомості про вчені звання:

Вчене звання доцента (вказати рік видачі диплому і найменування кафедри) Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєне у 1987 року

Вчене звання професора (вказати рік видачі диплому і найменування кафедри) Вчене звання   професора кафедри  фінансів підприємств присвоєне  у 2011р 

Захищені аспіранти і докторанти:

1) Онищенко С. В. Тема дисертаційної роботи: «Бюджетування в системі фінансового управління підприємством». 2003 р.

2) Журавльова Ю. Ю. Тема дисертаційної роботи: «Платоспроможність підприємства та шляхи її забезпечення» (на прикладі харчової промисловості). 2007 року 

3) Ізмайлова Н. В. Тема дисертаційної роботи «Управління оборотними активами підприємства». 2009 р.

4) Жолнерчик Г. Ю. Тема дисертаційної роботи: «Лізинг як форма активізації інвестиційної діяльності підприємств». 2010р.

5) Черкасова А.О.  Тема дисертаційної  роботи:  «Управління капіталом акціонерного товариства» . 2012 р.

Аспіранти:

Біла О.   з відривом    « Факторинг як засіб короткострокового фінансування підприємств» 2012р.

Буйденко С.   з відривом     «Контролінг  фінансових ризиків агропромислових підприємств» 2013р.

Наявність сертифікатів:

- За міжнародною програмою  В.З. Потій  вивчала курс з дисциплін «Основи бізнесу і фінансові показники», «Основи фінансового обліку і звітності», «Основи управлінського обліку», «Основи господарського права», склала іспит і отримала сертифікат Європейського рівня АЕВС*L(EuropeanBisinesscompetence*License). 

Нагороди: Знак  «Заслужений  працівник КНЕУ»

Дисципліни, які викладала у різні часи, які викладає зараз:

- «Фінанси підприємств»;

- «Фінансовий менеджмент».