Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Притуляк Наталія Миколаївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

У 1993 році здобуто вищу освіту у Київському державному економічному університеті. Кваліфікація за дипломом – «Економічне та соціальне планування».

Відомості про захист кандидатської дисертації:

-       Рік захисту   1998

-       Тема дисертаційного дослідження   «Інноваційне підприємництво в перехідний період»

-       Дисертацію захищено на спеціалізованій Вченій раді Київського державного торговельно-економічного університету  за спеціальністю 08.01.01. – «Економічна теорія»

Відомості про вчене звання:

Вчене звання доцента (рік видачі диплому 2003р. кафедри фінансів підприємств)

Відомості про наявність свідоцтв про реєстраіцію авторського права:

Свідоцтво №42032, видане Державною службою інтелектуальної власності України від 02.02.2012р., щодо розробки факторних моделей аналітичного дослідження ключових ознак фінансової стійкості

Свідоцтво №50701, видане Державною службою інтелектуальної власності України від 15.08.2013р., щодо розробки факторних моделей аналітичного дослідження показників рентабельності підприємства

Навчальні дисципліни, які викладає та викладала у різні часи:

·       Фінансовий аналіз підприємств

·       Фінансовий менеджмент

Дсвід роботи:

1990-1994 – економіст бюджетної інспекції фінансового відділу Сакського райвиконкому в Криму

1998-2000 – головний економіст ЗАО «Хевіт», м. Київ.