Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Романишин Володимир Орестович

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

1993 р. здобуто вищу освіту у Київському торговельно-економічному інституті за спеціальністю економіст-організатор.

Відомості про захист дисертацій:

-         Рік захисту – 1997

-         Тема дисертаційного дослідження – «Ринок цінних паперів в перехідній економіці»

-         Дисертацію захищено на спеціалізованій вчені раді Київського державного торговельно-економічного університету

-         За спеціальністю 08.01.01. – Економічна теорія

Відомості про вчені звання:

Вчене звання доцента – 2004, кафедри фінансів і банківської справи.

Захищені аспіранти і докторанти:

Майборода Ірина Сергіївна, «Оцінка кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств», 2012

Діючі аспіранти:

Ровний Я. А. Управління вартістю підприємств, з відривом від виробництва, 2011 р.

Булавинець О.В. Управління позиченим капіталом підприємств, з відривом від виробництва, 2012 р.

Брунько П.В. Фінансування та кредитування будівельних підприємств, 2013 р.

Дисципліни, які викладала у різні часи, які викладає зараз:

- Фінансовий ринок,

- Ринок фінансових послуг,

- Фінансове посередництво,

- Мікроекономіка,

- Фінансовий менеджмент,

- Фінанси підприємств.