Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шаховалова Єлизавета Олегівна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 2 роки
Біографія:

Шаховалова Єлизавета Олегівна закінчила у 2013 р. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і отримала диплом з відзнакою, повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту. У 2013-2016 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. У 2017 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Фінансове забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Автор більше 25 наукових та навчально-методичних праць.