Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Зінькевич Тетяна Олексіївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 14 років
Біографія:

Закінчила Київський  національний економічний факультет (диплом з відзнакою) за спеціальністю «Фінанси» магістр; Київський національний університет ім. Тараса Шевченко за спеціальністю «Математика», спеціаліст. 

Відомості про захист дисертацій:

-         Рік захисту 2008

-         Тема дисертаційного дослідження: Управління доходами від основної діяльності страхових компаній

-         Спеціальність за якою захищено дисертацію: 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

Відомості про вчені звання:

Вчене звання доцента: 2010 рік, кафедра фінансів підприємств КНЕУ

Діючі аспіранти:

Величко Олександр Олександрович «Бюджетуванняяк інструмент оперативного фінансового контролінгу на підприємствах» (з відривом від виробництва, 2014 р.);

Проць Надія В «Бюджетування в системі фінансового планування підприємством» (без відриву від виробництва, 2012 р. );

Палій Ірина Володимирівна «Бюджетне фінансове управління на підприємстві» (без відриву від виробництва, 2013 р.).

Васильєва Дарія Олексіївна "Корпоративні облігації у фінансуванні підприємств на Східноєвропейських ринках" ( з відривом від виробництва, 2017 р.)

Дисципліни, які викладала у різні часи, які викладає зараз:

- Фінанси підприємств (2004-2005 рр.);

- Фінансовий менеджмент (2005-2007 рр.);

- Основи бюджетування (2006-2009 рр.);

- Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання (2006-2017 рр.);

- Корпоративне бюджетування ( 2017 р. по теперішній час);

-Фінансове моделювання в бізнесі ( з 2018 р.)

Досвід роботи: на підприємствах: фінансовий аналітик (2004 рік); економіст-аналітик (2010-2011 рр.)

Наявність свідоцтв:

Training Center for Actuaries and Financial Analysts at Kyiv National Taras Shevchenko University, supported by Europian Cimmision, Directorate – General Education and Culture, 11.11.2006;

КНУ ім. Т.Г.Шевченка, Свідоцтво про підвищення кваліфікації, «Актуарна математика страхування майна», 11.11.2006 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації (за програмою тренінг-курсів «Технології інноваційного навчання в економічному університеті) 2015 р.