Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий менеджмент у малому бізнесі

Мета вивчення дисципліни - отримання теоретичних знань та практичних навичок щодо управління фінансами малих підприємств в умовах ринкових відносин. 

Зміст дисципліни

 • Основи організації управління фінансами малих підприємств.
 • Фінансово-організаційні переваги і недоліки в розвитку малих підприємств.
 • Формування фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва
 • Особливості управління активами малих підприємств.
 • Управління формуванням і розподілом прибутку суб’єктів малого підприємництва.
 • Оподаткування доходів малих підприємств
 • Прогнозування фінансових показників суб’єктів малого підприємництва
 • Кредитування малих підприємств
 • Фінансова стратегія суб’єктів господарювання
 • Державна фінансова підтримка розвитку малого бізнесу.
   
Остання редакція: 09.09.11

Публікаціі з предмету