Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління фінансовою санацією підприємства

Мета вивчення дисципліни - отримання базових знань та набуття практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств. 

Зміст дисципліни

 • Сутність управління фінансовою санацією підприємства.
 • Санаційний контролінг.
 • Санаційний аудит.
 • Санація балансу.
 • Внутрішні джерела фінансової санації підприємства.
 • Зовнішні фінансові джерела санації підприємств.
 • Санаційна реструктуризація підприємства.
 • Державна фінансова підтримка санації підприємств.
 • Оцінка вартості майна підприємства.
 • Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства.
   
Остання редакція: 09.09.11

Публікаціі з предмету