Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Мета вивчення дисципліни - отримання знань і практичних навичок з питань управління оподаткуванням суб’єктів підприємництва для запобігання та зменшення негативного його впливу на їх фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан; поглиблене вивчення оподаткування підприємств різних сфер діяльності (виробничої, торгівельної, банківської, страхової, фінансової). 

Зміст дисципліни

  • Основи оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.
  • Оподаткування прибутку підприємств.
  • Платежі (податки) за ресурси, що їх сплачують підприємства.
  • Непрямі податки та механізм їх впливу на діяльність суб’єктів підприємництва.
  • Відрахування суб’єктів підприємництва на пенсійне і соціальне страхування.
  • Місцеві податки і збори, що їх сплачують суб’єкти підприємництва.
  • Особливості оподаткування банків, страхових компаній, фінансових посередників, торгівельних підприємств.
  • Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
     
Остання редакція: 09.09.11

Публікаціі з предмету