Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансове посередництво

Мета вивчення дисципліни – надання студентам базових знань щодо суттєвих аспектів діяльності у сфері фінансового посередництва та фінансового інвестування, які б дозволили отримати високий рівень кваліфікації у вищезгаданій сфері діяльності, а також набути практичних навичок щодо застосування отриманих знань. 

Зміст дисципліни

  • Роль фінансового посередництва в розвитку економіки
  • Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій
  • Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників
  • Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики
  • Аналіз ринку цінних паперів як етап інвестиційного процесу
  • Формування інвестиційного портфеля та його перегляд
  • Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем та результати діяльності фінансових посередників.
     
Остання редакція: 09.09.11

Публікаціі з предмету