Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий менеджмент

 

 Мета вивчення дисципліни – дати студентам теоретичні знання та практичні навики управління фінансами підприємств (організацій). 

Зміст дисципліни

 • Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.
 • Система забезпечення фінансового менеджменту.
 • Управління грошовими потоками на підприємстві.
 • Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових  розрахунках.
 • Управління прибутком.
 • Управління активами.
 • Вартість і оптимізація структури капіталу.
 • Управління інвестиціями.
 • Управління фінансовими ризиками.
 • Аналіз фінансових звітів.
 • Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.
 • Антикризове фінансове управління на підприємстві.
   
Остання редакція: 08.02.18

Публікаціі з предмету