Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Депозитарна діяльність

Мета науки: формування у студентів системи знань щодо організації і здійснення депозитарної діяльності та їх практичне застосування.

Завдання науки: є формування у студентів аналітичної системи знань щодо основних особливостей організації і здійснення депозитарної діяльності                 та практичних навичок їх застосування.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-         визначати основні засади щодо створення, особливостей функціонування та напрямів розвитку депозитарної системи України;

-          використовувати набуті знання щодо особливостей організації і веденнядіяльності основними учасниками депозитарної системи;

-          на практиці застосовувати знання щодо особливостей взаємодії окремих учасників депозитарної системи;

-          отримати практичні навички для подальшої роботи Центральному депозитарії (Національному депозитарії України), депозитарній установі, Національному банку України, Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках тощо.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету