Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Похідні фінансові інструменти

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо використання похідних фінансових інструментів (деривативів) для перерозподілу ризику та капіталу.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для самостійної торгівлі деривативами або роботи в компаніях, які використовують похідні фінансові інструменти.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

здійснювати вибір стратегії хеджування в залежності від цілей учасника ринку та наявних інструментів;

розраховувати необхідний розмір початкової та варіаційної маржі за біржовими деривативами;

здійснювати визначення теоретичної ціни лінійних похідних фінансових інструментів;

здійснювати оцінювання опціонів на основі біноміальної моделі та моделі Блека-Шоулза;

розраховувати та інтерпретувати коефіцієнти чутливості опціонів;

обирати та формувати опціонні стратегії на основі поточної ринкової ситуації та прогнозованої кон’юнктури ринку;

використовувати програмне забезпечення для аналізу та торгівлі на ринку похідних фінансових інструментів.

нку фінансових інструментів.

 

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету