Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Держава на фінансовому ринку

Мета науки: надати студентам поглиблені теоретичні та практичні знання у галузі діяльності держави на фінансовому ринку. 

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для професійної роботи за фахом на фінансовому ринку.

Результати навчання:

За умов успішного опанування системи знань щодо діяльності держави на фінансовому ринку, а також методів і засобів пізнання такої діяльності, студент зможе:

- аналізувати та оцінювати ефективність діяльності держави як регулятора і безпосереднього учасника фінансового ринку в Україні та інших країнах світу;

- організовувати та здійснювати регуляторну діяльність держави на всіх сегментах фінансового ринку;

- організовувати ефективну взаємодію учасників фінансового ринку з його державними органами регулювання;

- організовувати та здійснювати безпосередню участь держави у функціонуванні всіх сегментів фінансового ринку, включаючи операції з різноманітними фінансовими інструментами;

- розробляти державну поточну та стратегічну політику регулювання і  моніторингу фінансового ринку; 

- планувати та прогнозувати безпосередню діяльність держави на всіх сегментах фінансовому ринку;  

- управляти підрозділами корпорацій та державних установ, що займаються питаннями діяльності держави на фінансовому ринку;

- навчати та надавати консультаційні послуги щодо діяльності держави як регулятора та безпосереднього учасника фінансового ринку;

- займатися дослідницькою роботою з питань діяльності держави на фінансовому ринку.

:UK'>.

 

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету