Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий ринок

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодофункціонування фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для роботи на фінансових ринках.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

аналізувати сегментифінансового ринку та діяльність фінансових посередників;

здійснювати оцінку ефективності використання різних видів фінансових інструментів, рух яких опосередковує взаємовідносини між суб’єктами фінансового ринку,  для залучення капіталу;

обирати фінансових посередників, виявляти проблемні точки, пропонувати заходи щодо їх усунення;

аналізувати джерела фінансових ресурсів та їх використання суб’єктами фінансового ринку на основі аналізу руху грошових потоків в економіці;

виконувати економічні розрахунки ризику та дохідності фінансових інструментів;

здійснювати вибір фінансових активів та формувати ефективний інвестиційний портфель;

виконувати економічні розрахунки дохідності, ціни та інших показників, що характеризують фінансові інструменти.

Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету