Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародні фінансові організації

Мета дисципліни: є підготовка фахівців (а) у галузі управління державними фінансами та (б) у галузі діяльності фінансових ринків, які б мали поглиблені теоретичні знання та практичні навики роботи з міжнародними фінансовими організаціями.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом у галузі співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, їх діяльності на міжнародних фінансових ринках.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисциплінистудент зможе:

·          узагальнювати тенденції і закономірності розвитку міжнародних фінансових організацій;

·          швидко опановувати зміни, які відбуваються у практиці взаємовідносин держави і міжнародних фінансових організацій;

·          аналізувати сутнісні характеристики співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;

·          об’єктивно оцінювати фінансові та економічні наслідки й перспективи взаємовідносин із міжнародними фінансовими організаціями;

·          аналізувати діяльність МФО на фінансових ринках при залучені ними фінансових ресурсів;

·          здійснювати організацію співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;

·          аналізувати ефективність використання фінансових продуктів, що пропонуються МФО державам-учасницям та їх підприємствам;

·          проводити моніторинг та аналізувати роль міжнародних фінансових організацій у соціально-економічному розвитку держави;

·          визначати проблеми та знаходити можливі напрями їх вирішення що до економіко-правових основ взаємовідносин України з МФО та їх ролі у її соціально-економічному розвитку України;

·          вносити пропозиції щодо засад проведення фінансової політики держави у розрізі взаємовідносин з міжнародними фінансовими організаціями.

Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету