Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління активами інституційних інвесторів

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань  щодо здійснення професійної діяльності з управління активами на фінансовому ринку.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи фахівцем з управління активами інституційних інвесторів на фондовому ринку.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

аналізувати склад та структуру активів інституційних інвесторів;

оцінювати ефективність стратегії і політики управління активами, виявляти проблемні точки, пропонувати заходи щодо їх усунення;

визначати вартість  та дохідність фінансових активів;

здійснюватифундаментальний та технічний аналіз при прийнятті рішень щодо управління фінансовими активами;

складати інвестиційні декларації, формувати інвестиційний портфель;

організовувати роботуструктурних підрозділів професійних учасників фондового ринку, що здійснюють управління фінансовими активами, з питань реєстрації ІСІ, випусків цінних паперів ІСІ;

складати договори щодо управління активами, положення про провадження професійної діяльності щодо управління фінансовими активами, звітність про управління активами;

проводити внутрішній моніторинг фінансових операцій професійних учасників фондового ринку, що здійснюють діяльність з управління активами.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету