Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління фінансами корпорацій

Мета науки: формування у студентів системи знань про розвиток теорій корпоративних фінансів та їх практичне застосування.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

- застосовувати переваги в підходах вартісноорієнтованого фінансового менеджменту в питаннях управління фінансами акціонерного товариства;

- читати і аналізувати фінансову звітність акціонерних товариств;

- складати прогнозні фінансові документи;

- провадити оцінку капіталу корпорації;

- аналізувати і оцінювати оптимальність обраної структури капіталу корпорації;

- провадити порівняння різних форм дивідендної політики, а також розв’язувати конкретні задачі на вказану тему;

- провадити аналіз і оцінку проектів капітальних вкладень;

- оцінювати можливість використання різних джерел фінансування оборотного капіталу корпорації;

- формувати та обґрунтовувати зміни у системі управління фінансами корпорацій.

Остання редакція: 19.12.17

Публікаціі з предмету