Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корпорації на фінансовому ринку

Мета науки: формування глибоких фахових знань та практичних навичок з питань діяльності корпорації на фінансовому ринку.

Завдання науки: формування у студентів аналітичної системи знань щодо основних особливостей організації і здійснення діяльності корпорації на фінансовому ринку та практичних навичок їх застосування.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-         визначати особливості діяльності акціонерних товариств та напрямів її розвитку на фінансовому ринку України в залежності від сфери діяльності (фінансової або виробничої);

-         вирішувати питання щодо формування фінансової і інвестиційної політики корпорації на фінансовому ринку;

-         проводити оцінку вартості капіталу корпорації;

-         на практиці застосовувати набуті знання в питаннях злиття і поглинання;

-         формулювати стратегічні та тактичні питання розвитку корпорації відповідно до принципів соціальної відповідальності;

-   вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані з формуванням капіталу акціонерного товариства, проведенням додаткової емісії акцій та залученням боргових коштів.

Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету