Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інфраструктура фінансового ринку

Мета науки: формування глибоких фахових знань та практичних навичок щодо організації та забезпечення діяльності суб’єктів інфраструктури, пов’язаної з обслуговуванням руху фінансових фондів на фінансовому ринку.

Завдання науки: формування у студентів комплексу компетенцій, достатніх для початку роботи на первинних посадах у суб’єктів інфраструктури фінансового ринку.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

здійснювати моніторинг операцій суб’єктів інфраструктури на фінансовому ринку;

проводити аналіз державного регулювання операцій суб’єктів інфраструктури фінансового ринку;

 розробляти фінансові плани діяльності суб’єктів інфраструктури фінансового ринку;

проводити аналіз впливу операцій інституцій інфраструктури на діяльність учасників фінансового ринку;

розробляти фінансові стратегії суб’єктів інфраструктури фінансового ринку;

виконувати техніко-технологічні операції, пов’язані з забезпеченням руху капіталів на фінансовому ринку.

Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету