Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ринок фінансових послуг

Мета науки: формування знань з прагматичних аспектів управління фінансами за допомогою послуг фінансових посередників, функціонування ринку фінансових послуг, а також аналізу цих послуг.

Завдання науки: формування у студентів комплексу компетенцій, достатніх для початку роботи на первинних посадах, які передбачають використання фінансових послуг.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

·                   аналізувати економічний зміст та схеми надання окремих фінансових послуг;

·                   виокремлювати позицію фінансових послуг фінансових посередників на фінансовому ринку та його окремих сегментах;

·                   контролювати та здійснювати фінансовий моніторинг при використанні та наданні фінансових послуг;

·                   оцінювати ефективність використання фінансових послуг різними економічними агентами;

·                   оцінювати стан розвитку ринку фінансових послуг та окремих його сегментів;

·                   обґрунтовувати та розробляти плани фінансової діяльності учасників ринку фінансових послуг;

·                   розробляти рекомендації щодо управління фінансовими ресурсами споживачів та офферентів фінансових послуг;

·                   розробляти рекомендації щодо покращення показників фінансових інституцій.

Остання редакція: 25.01.16

Публікаціі з предмету