Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інноваційні фінансові інструменти та технології

Мета науки: надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо інноваційних фінансових інструментів та технологій, які використовуються на розвинених ринках.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій в областіконструювання складних фінансових продуктів для управлінняризиками, ліквідністю та прибутковістю; створення нових фінансовихінструментів, розробка комбінованих інвестиційних стратегій у відповідності до потреб ринку та компанії та їх технічної реалізації.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

     здійснювати пошук на ринку фінансових інструментів, що найбільш повно задовольняють потреби компанії;

     розробляти нестандартні фінансові інструменти для задоволення специфічних потреб компанії в разі відсутності їх на ринку;

    обирати метод фінансового інжинірингу на основі аналізу його переваг та недоліків у конкретній ситуації;

     оцінювати і розробляти заходи щодо виявлення та управління ризиками в діяльності компаній і пропонувати відповідні інструменти зниження цих ризиків;

    здійснювати оцінювання інноваційних фінансових інструментів;

     використовувати інструменти, побудовані на основі технології block-chain;

     використовувати алгоритми високочастотної торгівлі для здійснення трансакцій на фінансовому ринку.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету