Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технічний аналіз

Успішність діяльності на фінансовому ринку напряму пов’язана з такими характеристиками ринку як його прозорість, ефективність і ліквідність. В свою чергу, питання прозорості та ефективності напряму відносяться до питання інформаційного забезпечення ринку, якості, форм і методів спрйняття інформації.Дисципліна "Технічний аналіз" належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін модулю спеціальної підготовки. Вивчення курсу пов'язане з дисциплінами фахової підготовки - “Фінанси", “Фінансовий ринок”, “Банківські операції”, “Страхування".
Мета вивчення дисципліни: формування глибоких фахових знань та практичних навичок з питань технічного аналізу на фінансовому ринку.
Програма курсупередбачає вивчення основних підходів до застосування технічного аналізу на фінансовому ринку. Засвоєння основ курсу дозволяє студентам усвідомити і краще розуміти сутність та особливості застосування технічного аналізу на фінансовому ринку України. 
Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету

  • Технічний аналіз (23.8 KB)паспорт навчальної дисципліни «Технічний аналіз», 8Ф0519 Грудня 2017 р.