Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дегтярьова Наталія Володимирівна

Кафедра: Кафедра фінансові ринки
Посада: професор, заступник завідувача кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 24 роки
Біографія:

Професор кафедри фінансових ринків, кандидат економічних наук; стаж педагогічної діяльності у КНЕУ більше 20 років (з 1988 року). Викладає науку " Фінансовий ринок" та дисципліну  "Управління активами інституційних інвесторів". У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ринок цінних паперів: теорія і практика» за спеціальністю 08.00.10 «фінанси, грошовий обіг і кредит». Є автором та співавтором ряду навчально-методичних посібників та фахових праць. Співпрацює з начальними закладами, що готують фахівців фондового ринку.