Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ходакевич Ольга Георгіївна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Стаж роботи: 19 років
Біографія:

Закінчила Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська і німецька мови та література», кваліфікація вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури у 1999 р. З 1999р. працює викладачем, з 2007р. старшим викладачем, кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана.

У 2003 р. закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» здобула кваліфікацію магістра з фінансів. У 2014 р.захистила кандидатську дисертацію «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей», спеціальність – організаційна психологія, економічна психологія, здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. З 2015 р. працює на посаді доцента кафедри іноземних мов.

Є автором 35 наукових та науково-методичних праць. Серед них навчальний посібник «EnglishforSpecificPurposes: FinancialMarketsandInstitutions» (гриф МОН № 1/11-17776 від 10.11.2014 р.); колективна монографія кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету та лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України : Карамушка Л. М., Ходакевич О.Г. «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей». Монографія була відзначена золотою медаллю ІХ Міжнародної виставки «Інноватика у сучасній освіті - 2017» у номінації виставкового конкурсу «Інтеграція змісту освіти як світова тенденція розвитку освітніх технологій».

В 2015 та 2017 рр. пройшла наукове стажування у Всеукраїнській літній школі з академічного письма англійською мовою: «English Research Writing in Linguistics» (м. Київ), «Academic English for Global Audience» (м. Луцьк). В 2017 підвищувала кваліфікацію в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за програмою «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету».

В 2017 пройшла міжнародне наукове стажування за програмою «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід» у європейських університетах: Університет Павла Йозефа Шафарика м. Кошице (Словаччина), Державний Університет Коменського (м. Братислава, Словаччина), Мішкольцький університет (м. Мішкольц, Угорщина), Віденський університет (м. Відень, Австрія).