Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ходакевич Ольга Георгіївна

Кафедра: Кафедра іноземних мов фінансово-економічного факультету
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Закінчила Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Англійська і німецька мови та література», кваліфікація вчитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури у 1999 р. З 1999 р. працює викладачем, а з 2007р. старшим викладачем кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана. У 2003 р. закінчила ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» здобула кваліфікацію магістра з фінансів. З 2006 р. аспірантка інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. У 2014 р.Захистила кандидатську дисертацію за темою «Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей», спеціальність – організаційна психологія, економічна психологія, здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. З 2015 р. працює на посаді доцента кафедри іноземних мов. Є автором 30 наукових та науково-методичних праць.