Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іщенко Тамара Миколаївна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Стаж роботи: 25 років
Біографія:

Закінчила факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов та здобула кваліфікацію викладача англійської мови у 1992 році. З вересня 1993 року працювала викладачем кафедри іноземних мов Київської державної академії легкої промисловості. З 1999 по 2003 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі «Теорія та методика викладання іноземних мов» Київського національного лінгвістичного університету з відривом від виробництва та підготувала дисертацію на тему «Навчання аудіюванню ділового англійського мовлення студентів-економістів старших курсів».

З 2002 року працює у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»: з 2002 р. – викладач кафедри іноземних мов  фінансово-економічного факультету;
з 2003 року – старший викладач кафедри іноземних мов  фінансово-економічного факультету. Постійно бере участь у науково-міжнародних конференціях.