Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Касьянова Лариса Станіславівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов фінансово-економічного факультету
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

Закінчила Ташкентський національний державний університет ім. Леніна та здобула кваліфікацію філолог, викладач російський мови та літератури у 1988 році. З 1988 – 1990 р. працювала викладачем у Ташкентському державному інституті російської мови та літератури. З 1990 – 1995 р. працювала викладачем у 2-му Ташкентському державному медичному інституті. У 2003 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет та здобула кваліфікацію філолог, викладач англійської мови та літератури. З грудня 2008 року працює викладачем англійської мови в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» на кафедрі іноземних мов фінансово-економічного факультету.

З 2011 р. здобувач кафедри педагогіки Переяслав – Хмельницького державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди. Працює над дисертаційним дослідженням за темою «Формування творчо-інноваційної компетентності майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій навчання».

Касьянова Л.С. постійно підвищує професійний рівень. У 2001 р. відвідувала курси підвищення кваліфікації в Російському університеті дружби народів м. Москва, у 2010 р., 2015 р. проходила стажування на кафедрі іноземних мов Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету м. Київ.