Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кузнецова Оксана Олегівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Стаж роботи: 28 років
Біографія:

 

Закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова та здобула кваліфікацію філолога, викладача та перекладача іноземних мов (англійської та іспанської) у 1987 році. З вересня 2002 року працює в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» на кафедрі іноземних мов фінансово-економічного факультету:

з вересня 2002 року – викладач кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету

з листопада 2009 року – старший викладач кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету.

Була здобувачем Національного університету біоресурсів і природокористування України за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії; працювала над дисертаційним дослідженням «Етичне вчення Лоуренса Кольберга в контексті американської філософської думки», яку захистила у грудні 2010 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради з історії філософії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

З березня 2011 року – кандидат філософських наук.

З 30 липня 2013 року – доцент кафедри іноземних мов.