Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мендрух Юлія Михайлівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: доцент, заступник завідувача кафедри іноземних мов
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Закінчила Черкаський державний університет ім. Б.Хмельницького, факультет романо-германської філології за спеціальністю англійська і німецька мови та література у 2001 р. З 2001 р. по 2006 р. працювала викладачем кафедри практики англійської мови факультету романо-германської філології ЧДУ ім. Б.Хмельницького. У 2009 р. закінчила аспірантуру ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (кафедра педагогіки та психології). У 2016 р. захистила дисертаційне дослідження з теми «Формування комунікативної компетентності майбутніх бакалаврів з маркетингу». З вересня 2009 р. працює викладачем, а з вересня 2010 р старшим викладачем, з січня 2017 р. доцентом кафедри іноземних мов факультету фінансів. Пройшла стажування за програмою «Інновації у вищій освіті: світові тенденції та регіональний досвід» у європейських університетах: Університет Павла Йозефа Шафарика м. Кошице (Словаччина), Державний Університет Коменського (м. Братислава, Словаччина), Мішкольцький університет (м. Мішкольц, Угорщина), Віденський університет (м. Відень, Австрія) з 27 березня по 1 квітня 2017 року.в університетах .