Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Остапенко Ельвіра Олексіївна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: старший викладач
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка в 2000 р., отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Англійська мова, російська мова та зарубіжна література». З вересня 2002 року працює викладачем кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультетуДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У 2003 році отримала свідоцтво ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» про підвищення кваліфікації за програмою тренінгу спеціальної педагогічної підготовки «Сучасні методики навчання». У 2010 році закінчила аспірантуру ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (кафедра педагогіки та психології). У 2015 році підвищила кваліфікацію в Центрі післядипломної освіти та екстернату в Київському національному лінгвістичному університеті. У вересні 2015 року захистила дисертацію за темою «Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.