Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Слезенко Аліна Олегівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Закінчила Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова з відзнакою за спеціальністю іноземна мова, російська мова та література у 1995 році. Працювала на Перших державних курсах іноземних мов викладачем вищої категорії (1993 – 2006); викладачем кафедри іноземних мов у МАУПі (2003 – 2004). З 2006 року працює у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»:

·         викладачем кафедри іноземних мов факультету маркетингу (2006-2007);

·         старшим викладачем кафедри іноземних мов фінансово-економічного факультету (2007-2013).

Займається дисертаційним дослідженням у галузі педагогічних наук (кафедра педагогіки та психології КНЕУ). Тема «Формування культури професійного спілкування майбутніх викладачів економіки».