Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тинний Вадим Іванович

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету фінансів
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 29 років
Біографія:

Отримав вищу педагогічну освіту в Київському державному педагогічному університеті ім. М. Горького (1984–1989). Закінчив аспірантуру Київському державному університету ім. Тараса Шевченка (1991-1994). З вересня 1999 р. працює у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана» на кафедрі іноземних мов фінансово-економічного факультету з вересня 1999 р. викладачем, з серпня 2007 р. – старшим викладачем , а з березня 2017 року - доцентом кафедри. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію «Формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до самоосвітньої діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій».