Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Безпека фінансово-кредитних установ

Наука “Безпека фінансово-кредитних установ” опановується з метою знайомства студентів з основами забезпечення безпеки діяльності комерційних банків, кредитних спілок, ломбардів.  Такі знання необхідні для формування у майбутніх працівників грамотної поведінки в умовах реалізації тих чи інших загроз, які можуть виникати у сфері кредитно-фінансової діяльності вказаних установ. Враховуючи зазначене, контроль знань студентів передбачає визначення рівня їх підготовки до забезпечення безпечної роботи на своєму робочому місці та наявності усвідомленого розуміння необхідності якісно і ефективно виконувати заходи безпеки встановлені в певній фінансово-кредитній установі.

Метою економічної науки є формування у студентів усвідомленого розуміння необхідності вживати заходи безпеки у процесі банківської діяльності та діяльності кредитних спілок і ломбардів, уміння забезпечувати безпечні умови роботи при виконанні посадових обов’язків, якісно та ефективно виконувати заходи безпеки передбачені у відповідній установі.

Відповідно   до   мети та   предмету  науки   основними  її   завданнями  є:

-   надання студентам знань з основ безпеки діяльності фінансово-кредитних установ, місця і ролі приватної безпеки в системі національної безпеки України та змісту забезпечення  безпеки  бізнесу  у  сфері  кредитно-фінансової діяльності;

-   формування умінь забезпечувати безпеку особистої діяльності при виконанні посадових обов’язків та грамотно виконувати заходи режиму безпеки, передбачені у відповідних установах;

-   формування навичок використання положень відповідних правових актів для виконання передбачених в установі заходів безпеки.

У результаті вивчення науки «Безпека фінансово-кредитних установ» студенти повинні:

Знати:

-       основи безпеки діяльності кредитних установ, умови і правила її організації;

-       заходи захисту кредитних установ від недобросовісної конкуренції та протидії актам промислового шпигунства;

-       зміст банківської та комерційної таємниці, організацію її захисту, обов’язки персоналу кредитних установ по забезпеченню їх безпеки;

-       порядок і правила організації охорони кредитних установ і підтримання відповідного режиму в них;

-          заходи забезпечення інформаційної безпеки в діяльності кредитних установ;

-       основні заходи безпеки кредитно-фінансових операцій та їх технологій;

-       основи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності кредитних установ;

-       організацію дій кредитних установ в екстремальних умовах.

Вміти:             

-      забезпечувати виконання необхідних заходів безпеки при роботі в банках, кредитних спілках та ломбардах;

-      застосовувати отримані знання у практичній діяльності фахівця банківської справи;

-      правильно і своєчасно визначати вірогідність наступу загроз кредитній установі та вживати необхідних заходів по протидії їм.

Остання редакція: 28.12.15

Публікаціі з предмету