Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий облік у банку (для спеціальності 6508)

Вибіркова дисципліна бакалаврського рівня для студентів спеціальності 6508, вивчаються основні поняття фінансового обліку в банках, методика визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку; правила розкриття інформації про базові активи, зобов’язання, капітал власників, доходи та витрати у формах фінансової звітності

 

Остання редакція: 29.08.15