Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи фундаментального аналізу економічних процесів

Навчальна дисципліна «Основи фундаментального аналізу економічних процесів» — має теоретико-прикладний характер. Дана дисципліна є спеціальною дисципліною, предметом якої є вивчення найважливіших понять макроекономіки та основних економічних індикаторів.

Метою навчальної дисципліни«Основи фундаментального аналізу економічних процесів» є формування знань про методи та підходи аналізу національної економіки, різних факторів та економічних індикаторів, що впливають на курсову динаміку фінансових інструментів, сформувати вміння та навички щодо застосування цих знань у роботі на фінансовому ринку.

 

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету