Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Баранова Олена Володимирівна

Кафедра: Кафедра страхування
Посада: Кандидат економічних наук, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

У 2002 році закінчила фінансово-економічний факультет Київського національного економічного університету, отримавши диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Фінанси» за програмою «Фінансовий менеджмент». У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансове планування страхових організацій» зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри страхування. 

З 2002 року працювала на кафедрі страхування на посаді асистента, з 2007 року – на посаді старшого викладача кафедри, з вересня 2011 року і по цей час - на посаді доцента кафедри страхування. З вересня 2012 і по вересень 2015 рр.  на  посаді заступника завідувача кафедри з наукової роботи,

Викладає дисципліни «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Страховий менеджмент».