Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Колотило Ольга Данилівна

Кафедра: Кафедра страхування
Посада: Кандидат економічних наук, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Протягом роботи на кафедрі страхування викладає навчальні науки (дисципліни) «Страхування», «Актуарні розрахунки у страхуванні», «Ризик-менеджмент у страхуванні», «Страховий менеджмент». У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Страхування вантажів: проблеми та перспективи розвитку в Україні» зі спеціальності: 08.04.01 –  «Фінанси, грошовий обіг і кредит».
У 2005 році їй присвоєно вчене звання доцента.