Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Татаріна Тетяна Володимирівна

Кафедра: Кафедра страхування
Посада: Кандидат економічних наук, доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

Кандидат економічних наук, доцент Татаріна Тетяна Володимирівна,   стаж науково-педагогічної діяльності – 23 роки. Напрями наукових досліджень пов’язані з питаннями розвитку страхового ринку, страхування життя, управлінням перестрахувальними операціями страховика.

Автор понад 40 наукових фахових праць, в т.ч. 3 підручників (у співавторстві), 3 навчально-методичних посібників (у співавторстві) з грифом МОН України.

Вона є керівником аспірантів кафедри. Під її керівництвом було захищено дві кандидатські дисертації.

Одноосібний автор і розробник науки «Управління перестрахувальними операціями» (магістерський рівень) і співавтор розробки науки «Страхування» (бакалаврський рівень).

Протягом роботи на кафедрі страхування викладає науки «Страхування», «Управління перестрахувальними операціями». Має почесне звання «Заслужений працівник КНЕУ».