Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Третяк Катерина Володимирівна

Кафедра: Кафедра страхування
Посада: Кандидат економічних наук, старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 9 років
Біографія:

Навчання

§     1999-2004 р. н. Національний університет харчових технологій, кваліфікація магістр з фінансів

§     Аспірантура: з 2012 року аспірантка кафедри страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, спеціальність 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

§     захист дисертації 7 квітня 2016р.

§     докторантура немає

Трудова діяльність

Протягом 2004-2008 років працювала асистентом на кафедрі фінансів Національного університету харчових технологій, викладала дисципліни «Страхування», «Страхові послуги», «Страхування ЗЕД», «Страхування в комерційній діяльності», «Соціальне страхування».

Протягом 2008-2012 років працювала в страхових компаніях «Вексель» та «ІнтерТрансПоліс». Займані посади: спеціаліст відділу врегулювання збитків, провідний спеціаліст навчально-методичного центру, провідний спеціаліст відділу обслуговування клієнтів, начальник фінансово-аналітичного відділу.

Протягом 2009-2012 років працювала на посаді асистента кафедри страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, проводила семінарські заняття з дисциплін «Страхування», «Фінанси страхових організацій», «Соціальне страхування». З 2015 року викладає практичні заняття зі «Страхування».

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку» зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2016 року викладає практичні заняття з дисциплін "Страхування", "Ризик менеджмент у страхуванні".