Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Заїкін Юрій Віталійович

Кафедра: Кафедра страхування
Посада: Кандидат економічних наук, доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Посада

Директор Навчально-практичного центру страхового бізнесу, доцент кафедри страхування

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Навчання

§     Роки навчання в університеті, отримана освіта та здобута кваліфікація

1994-1999, спец. «фінанси», магістр

§     аспірантура (роки навчання, назва внз, спеціальність)

КНЕУ, без відриву від виробництва, 1999-2003, фінанси, грошовий обіг і кредит

§     захист дисертації (дата захисту, спеціальність, тема, науковий керівник)

17.10.2003. фінанси, грошовий обіг і кредит, «Страхування відповідальності в Україні», Гаманкова Ольга Олексіівна

§     докторантура (роки навчання, назва внз, спеціальність)

§     захист дисертації (дата захисту, спеціальність, тема, науковий консультант)

Трудова діяльність

Роки, місце роботи, посади

Звання, нагороди

Роки присвоєння вчених звань, різних нагород, почесних грамот

2004 рік – присвоєно вчене звання кандидата економічних наук

Участь у науковому житті фінансово-економічного факультету та КНЕУ

Участь у вчених радах факультету, університету, редакційних колегіях університетських журналів, спеціалізованих вчених радах, інших органах громадського управління

Співпраця з державними і фінансовими установами України, зарубіжними навчальними закладами, урядовими і неурядовими організаціями

Участь у робочих групах при державних установах та організаціях, редакційних колегіях журналів, співпраця з науковцями інших внз, інших країн, спеціалізованих вчених радах інших внз.