Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і звітність у страхових організаціях

Мета дисципліни — отримання студентами знань з особливостей обліку у страхових організаціях, набуття вміння розуміти фінансову звітність страховиків і використовувати її в процесі прийняття адекватних управлінських рішень.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету

  • Облік і звітність в страхових організаціях (108.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Облік і звітність в страхових організаціях» .Дисципліна магістерського рівня. МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»26 Вересня 2017 р.
  • Облік і звітність у страхових організаціях (608 KB)навчально-методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Облік і звітність у страхових організаціях»05 Липня 2016 р.