Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація і методика аудиту в банках (каф. Аудиту)

Наука «Організація і методика аудиту в банках» Магістерська програма:8.03050902 «Облік і аудит в управлінні банками».

Мета опанування наукив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050902 –оволодіння студентами базовими теоретичними положеннями та набуття практичних навичок організації та методики проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку і фінансової звітності, внутрішнього контролю та заходів ризик-менеджменту) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх робіт, оглядів) в банківських установах для забезпечення менеджменту необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку суспільних та економічних відносин, а також впровадження зарубіжного досвіду аудиторської діяльності.

Основні завданнянауки: розкрити сутність, значення, роль і особливості аудиту банківських установ у ринкових умовах, ознайомити студентів з основними положеннями нормативно-правових актів, інших документів, якими регулюється банківська діяльність; з концептуальними засадами діяльності банківських установ і роз’яснити організаційну структуру та вимоги до функціонування служби внутрішнього аудиту, порядок взаємодії з іншими підрозділами банку; розвинути у студентів практичні навиxки використання банківської документації та формування робочих матеріалів перевірки; роз’яснити організаційні та методичні аспекти проведення аудиту основних видів банківської діяльності, фінансової звітності та надання супутніх аудиту послуг, виконання внутрішнього аудиту. 

 

Остання редакція: 09.11.15

Публікаціі з предмету

  • Організація і методика аудиту 8О02 (126.5 KB)паспорт  з науки «Організація і методика аудиту», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О02 «Облік і аудит в управлінні банками»)13 Жовтня 2017 р.