Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Біляченко Олена Леонідівна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

У 2007 р. закінчила магістратуру Житомирського державного технологічного університету (ЖДТУ) та отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З грудня 2008 р. до травня 2011 р. навчалася в аспірантурі кафедри бухгалтерського обліку ЖДТУ. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.09 − бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) та отримала ступінь кандидата економічних наук. В грудні 2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

З грудня 2007 р. по вересень 2013 р. працювала на посадах асистента кафедри фінансів, асистента кафедри бухгалтерського обліку, старшого викладача та доцента кафедри бухгалтерського обліку ЖДТУ. З вересня 2013 р. по вересень 2016 р. працювала на посаді доцента кафедри обліку і аудиту в Черкаському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи». Має практичний досвід роботи. З вересня 2016 р. − доцент кафедри аудиту КНЕУ.

Викладає дисципліни «Аудит державних фінансів», «Внутрішній аудит в секторі загального державного управління» та «Методологія та організація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні».