Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Булкот Ганна Вікторівна

Кафедра: Кафедра аудиту
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». В 2008 році в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» захистила кандидатську дисертацію.

З 2008 року – асистентка кафедри аудиту, з 2010 року - старший викладач кафедри аудиту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», а з 2013 року – доцент кафедри аудиту.

Викладає: дисципліну «Державний фінансовий контроль», дисципліну «Внутрішньогосподарський контроль». З 2015 року викладає дисципліну «State financial control» («Державний фінансовий контроль») англомовної магістерської програми.

Є керівником виробничої практики 4-5 курсів, керівником дипломних магістерських робіт.