Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік наук (дисциплін) освітнього ступеня бакалавр