Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Остап’юк Наталія Анатоліївна

Кафедра: Кафедра обліку і оподаткування
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 13 років
Біографія:

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
У 2006 р. захистила кандидатську, а в 2012 р. – докторську дисертацію,

Нагороджена Подякою Міністерства фінансів України (2010 р.), Аудиторської палати України (2011 р.).
Є автором і співавтором 7 монографій, 5 навчальних посібників, понад 15 навчально-методичних видань
та понад 50 наукових праць у фахових виданнях з обліку і аудиту.
Має досвід практичної роботи в органах Державного казначейства України, викладання семінарів для
бухгалтерів, аудиторів, брала участь у проведенні Сьомого та Дев’ятого Всеукраїнського бухгалтерського
конгресу (2013 р., 2015 р.).
Сертифікований аудитор з 2005 року. Директор Інституту обліку з 2016 року.
Сфера наукових інтересів – теорія та практика формування звітності підприємств, облікового
відображення податкових розрахунків, судово-бухгалтерської експертизи.
Викладає дисципліни: "Звітність підприємств", "Облік і звітність в оподаткуванні", "Міжнародні стандарти
фінансової звітності".