Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік та звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектору

Облік та звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку для державного сектору ” –  творче вивчення методів, принципів та прийомів бухгалтерського обліку в державному секторі за МСБОДС з метою формування наукового мислення студентів зазначеного кваліфікаційного рівня.

Воно деталізується у розрізі наступних напрямків:

• опанування концептуальних засад фінансового обліку за МСБОДС;

• вивчення загальних підходів до формування фінансової звітності за МСБОДС;

• вивчення методологічних та методичних положень пооб’єктного обліку за МСБОДС;

• опанування специфічних положень складання фінансової звітності за МСБОДС;

Остання редакція: 17.07.15