Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий облік у банках

Податковий облік у банках– вивчаються:зміст податкового  обліку і його методичні прийоми; вимоги щодо порядку податкового обліку в банках: класифікація первинних документів, порядок їх заповнення, обов’язкові реквізити; законодавча база з податкового обліку в банках, здійснення облікового процесу із застосуванням сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій  на стадіях первинного, поточного  і підсумкового обліку; організація технології податкового обліку в банку; сутність податкового контролю; процедури внутрішнього адміністративного (організаційні, управлінські, розподіл функцій, фізичні заходи контролю) і бухгалтерського контролю (облік операцій у повному обсязі, своєчасне вивіряння, оцінка вартості); методика податкового контролю в умовах функціонування автоматизованих систем обробки облікової інформації; складові системи внутрішнього контролю (контрольне середовище, оцінка ризиків суб’єкта господарювання, інформаційні системи, процедури контролю, моніторинг заходів контролю), їх організація та оцінка ефективності функціонування.

Остання редакція: 16.11.15