Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове забезпечення банківського обліку

Правове забезпечення банківського обліку – вивчаються: правові норми, що регулюють функціонування банківської системи в цілому та діяльність окремих її складових – банків різних видів, їх філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів, банківських об’єднань.

Остання редакція: 16.11.15