Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінський облік в бюджетних установах

Управлінський облік в бюджетних установах – вивчаються: нормативні документи, що регламентують облікову практику бюджетних установ, які необхідні для ведення управлінського (внутрішньогосподарського) обліку на усіх його стадіях; специфіка ведення управлінського обліку як підсистеми бухгалтерського обліку вітчизняних та закордонних суб’єктів господарської діяльності; вимоги Головного архівного управління та інших державних органів щодо формування і зберігання носіїв облікової інформації у поточному та постійному архівах; правила складання аналізу управлінської звітності бюджетних установ; основи управлінського аналізу; методика внутрішнього контролю в бюджетних установах в умовах ручної обробки інформації, а також функціонування автоматизованих систем обробки облікової інформації; складові системи внутрішнього контролю, як то: контрольне середовище, оцінка ризиків суб’єкта господарювання, інформаційні системи, процедури контролю, моніторинг ефективності заходів контролю.

Остання редакція: 17.07.15