Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами

Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами – вивчаються: концептуальні засади застосування інформації, генерованої підсистемою  бухгалтерського обліку, як інформаційного джерела системи управління бюджетними установами; порядок побудови та трансформації підсистеми бухгалтерського обліку в системі управління бюджетними установами; методики і техніки надання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб управління бюджетними установами.

Остання редакція: 17.07.15